Drænbehandling

Ørebørn - hvorfor indsætte dræn?

Væske og gentagne mellemørebentændelse optræder hyppigt hos små børn som følge af øvre luftvejsinfektioner (forkølelser).
Undersøgelser har vist, at børn op til 3-års alderen, som passes uden for hjemmet, i gennemsnit er forkølede 80 dage om året!
Der er typiske symptomer, afhængige af børnenes alder
Op til ca. 3 år:
Hyppige mellemørebetændelse og/eller langvarige forkølelser, hyppig dårlig søvn, ofte "kort lunte", ikke alderssvarende taleudvikling, især udtale. Måske ikke alderssvarende udvikling motorisk (balance).
3-6 år:
Børnene sover som regel godt om natten, og antallet af infektioner falder. Børnene kan fortsat have problemer med udtalen.
Kan reagere socialt ved væske i mellemøret i form af at trække sig fra sociale sammenhænge eller reagere "udad" ved at blive meget urolige.
Skolebørn:
Børn der sidder i skolen med væske i ørerne, hører ikke optimalt - børnene kan sagtens "bestå" den almindelige høreprøve hos skolesundhedsplejersken!
Børnene kan være urolige, fordi de har svært ved at koncentrere sig, kan være støjoverfølsomme og have svært ved at "knække koden" i forhold til lydlæren og derved evnen til at læse og stave.

Væsken i mellemøret giver ikke varige skader i mellemøret eller påvirker hørelsen på længere sigt.

Du kan se hvordan selve drænoperationen foregår her