Svimmelhed

De to hyppigste årsager til svimmelhed inden for øre-næse, hals specialet er:

1.                         Øresten  ( otolit ).

2.                         Virus på balancenerven  ( neuronitis vestibularis ) .

 Ad. 1:

Svimmelhed, udløst af øresten, opstår typisk ved stillingsændring. Svimmelheden kan være ledsaget af kvalme og opkastning. Årsagen er ikke sikkert kendt, men kan skyldes afstødning af henfaldne krystaller. Tilstanden kan opstå bla. efter traumer mod hovedet og infektioner og kan ses i alle aldre, men er hyppigst hos ældre. Øresten kan kommer igen hos ca. 1/3 . Ørestens svimmelhed er i sig selv ufarlig, men særdeles ubehagelig. 

Ad.2:

Virus på balancenerven  ( neuronitis vestibularis ) starter som regel akut. Kvalme og opkastninger optræder ofte samtidigt . Svimmelheden  provokeres ved bevægelse. Årsagen er sandsynligvis infektion med herpesvirus. Ofte bedres tilstanden i løbet af dage til uger, men kan også vare i flere måneder. Diagnosen stilles ved bla. sygehistorie og kalorisk test, hvor man undersøger balanceorganet med luft.