Allergivaccination (immunterapi)

Hvad er immunterapi?

Immunterapi (allergivaccination) er af de behandlinger, vi kan tilbyde imod din allergiske sygdom.

Princippet i behandlingen er, at du i starten vaccineres med meget små doser af det allergen, der er årsagen til allergisymptomerne. Denne dosis øges gradvis, for at kroppen kan opbygge modstandskraft, og du ikke får så kraftige allergisymptomer.

Immunterapi har i mange kliniske undersøgelser vist sig at være en effektiv behandling af visse allergiske sygdomme. Virkningen af immunterapi indsætter som regel langsomt, og kan ikke nødvendigvis erstatte medicinsk behandling.


Undersøgelser før behandling

Inden behandlingen startes, skal vi sikre os, at det allergen, du skal vaccineres med, er den vigtigste årsag til din sygdom. Der skal derfor udføres priktest og evt. blodprøver og din lungefunktion skal måles.


Selve behandlingen

Behandlingen opdeles i to faser, opdosering og vedligeholdelse (med den dosis, du skal fortsætte med i resten af behandlingsforløbet). Den første del af behandlingen hvor dosis øges, foregår gennemsnitligt 1 gang om ugen, d.v.s. mindste interval er 5 dage højest 14 dage. Vedligeholdelsesdosis nås sædvanligvis efter cirka 15 ugers behandling. Derefter øges intervallet mellem indsprøjtningerne gradvist til 7-8 uger, for at opnå en langtidseffekt, så behandlingen også virker efter opdosering.

Der er under hele behandlingen - specielt under den første del med dosisøgning - en beskeden risiko for, at indsprøjtningerne kan udløse allergisymptomer. Af hensyn til din egen sikkerhed skal du derfor være under observation 30 minutter efter hver vaccination, og du må ikke forlade klinikken, før injektionsstedet på armen er undersøgt. Peak-flow skal måles før og efter hver vaccination. Du skal i det første døgn efter indsprøjtning registrere eventuel hævelse på injektionsstedet og andre gener, hvis de skulle opstå.


Specielt for græs

Det er nu muligt at vaccinere overfor græsallergi ved tablet behandling med Grazax.
Denne behandlingsform foregår som hjemmebehandling, hvor kun den første tablet indtages her på klinikken under opsyn. Behandlingen med Grazax tager 3 år.
Der anbefales jævnlige kontrolbesøg i klinikken.

Yderligere oplysninger kan hentes via Alk Abellos hjemmeside.


Hvad er immunterapi?

Immunterapi (allergivaccination) er en af de behandlinger, vi kan tilbyde imod din allergiske sygdom.

Princippet i behandlingen er, at du i starten vaccineres med meget små doser af det allergen, der er årsagen til allergisymptomerne. Denne dosis øges gradvis, for at kroppen kan opbygge modstandskraft, og du ikke får så kraftige allergisymptomer.

Immunterapi har i mange kliniske undersøgelser vist sig at være en effektiv behandling af visse allergiske sygdomme. Virkningen af immunterapi indsætter som regel langsomt, og kan ikke nødvendigvis erstatte medicinsk behandling.


Undersøgelser før behandling

Inden behandlingen startes, skal vi sikre os, at det allergen, du skal vaccineres med, er den vigtigste årsag til din sygdom. Der skal derfor udføres priktest og evt. blodprøver og din lungefunktion skal måles.


Selve behandlingen

Behandlingen opdeles i to faser; opdosering og vedligeholdelse (med den dosis, du skal fortsætte med i resten af behandlingsforløbet). Den første del af behandlingen hvor dosis øges, foregår gennemsnitligt 1 gang om ugen, d.v.s. mindste interval er 5 dage højest 14 dage. Vedligeholdelsesdosis nås sædvanligvis efter cirka 15 ugers behandling og derefter øges intervallet mellem indsprøjtningerne gradvist til 7-8 uger, for at opnå en langtidseffekt, så behandlingen også virker efter opdosering.

Der er under hele behandlingen, specielt under den første del med dosisøgning, en beskeden risiko for at indsprøjtningerne kan udløse allergisymptomer. Af hensyn til din egen sikkerhed skal du derfor være under observation 30 minutter efter hver vaccination, og du må ikke forlade klinikken, før injektionsstedet på armen er undersøgt. Peak-flow skal måles før og efter hver vaccination. Du skal i det første døgn efter indsprøjtning registrere eventuel hævelse på injektionsstedet og andre gener, hvis de skulle opstå.