Høreapparat

Er man  berettiget til et høreapparat kan man, alt efter hørenedsættelsen, henvises til den offentlige Høreklinik, eller gå til privat udbyder. 

 

  • Hvis man ønsker at få høreapparatet gratis, foregår det på den lokale høreklinik. Der vil efter undersøgelse her på klinikken, blive fremsendt en henvisning til høreklinikken, som vil indkalde Dem, når det bliver Deres tur. Høreapparatet er et lån til Dem fra det offentlige og skal - efter endt brug eller ved udlevering af et nyt - leveres tilbage. Instruktion i brug af apparatet, service og evt. reparation er gratis og foregår via det lokale høreinstitut.
  • Høreapparatet kan også erhverves privat i en af de mange godkendte høreapparatbutikker. Det er muligt at få et offentligt tilskud til apparatet, men det forudsætter, at der foreligger en bevilling fra den ørelæge, der har fundet, at De har behov for høreapparat. Henvisningen tages med til høreapparatforeningen. Er man medlem af Sygeforsikringen Danmark, er der også mulighed for tilskud herfra. Høreapparatet er derefter deres personlige eje. Service og vedligeholdelse fremgår af den købsaftale, De har indgået med den private udbyder. Videre instruktion i brug er gratis og foregår via det lokale høreinstitut.


Hvis De tidligere har fået høreapparat fra det offentlige eller fra en privat forhandler med offentligt tilskud, skal der gå mindst 4 år, før De kan få et nyt. Adresser på godkendte forhandlere kan findes via hjemmesiden audiologi.dk, ligesom det er muligt at få yderligere information på Region Midtjyllands hjemmeside.